Očista: Anarchie

Noví otcové zakladatelé Spojených států amerických si Vás dovolují pozvat na výroční oslavu Očisty!