Ve sklepě

Ve sklepě ke stažení

Provokativní snímek je stylizovaným náhledem do privátní sféry několika Rakušanů a jejich sklepů.
Provokativní film-esej vlivného rakouského režiséra
Ulricha Seidla je stylizovaným náhledem do privátní sféry několika Rakušanů, kteří se uvnitř pečlivě udržovaných sklepů věnují svým bizarním potřebám, koníčkům, vášním a obsesím. V precizně komponovaných symetrických záběrech se tu střetávají laciné mužské fórky a drahý nábytek, dechovka a operní árie, biče a panenky, sexualita a sadismus, nacistické relikvie a fitness. Ve svých typických „oživlých obrazech“ Seidl zkoumá podzemí rakouské duše. (Film Europe)Ve sklepě ke stažení